Piotrków Trybunalski - informacje


72.250
mieszkańców Piotrkowa
33.764
mężczyzn
38.486
kobiet

10.446
w wieku przedprodukcyjnym

43.452
w wieku produkcyjnym

18.352
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

209
zawarto małżeństw

572
urodzeń

1.127
zgonów

-555
przyrost naturalny
miasto Piotrków Trybunalski
dochody

525.673.184
wydatki

536.034.848
struktura wydatków Piotrkowa

1.719
0,000%
Leśnictwo

49.136
0,009%
Rolnictwo i łowiectwo

11.034.102
2,058%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

35.695.380
6,659%
Transport i łączność

26.141.910
4,877%
Administracja publiczna

7.517
0,001%
Turystyka

9.547.842
1,781%
Gospodarka mieszkaniowa

3.175.714
0,592%
Działalność usługowa

402.869
0,075%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

75.300
0,014%
Obrona narodowa

15.482.751
2,888%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

197.701
0,037%
Wymiar sprawiedliwości

1.689.119
0,315%
Obsługa długu publicznego

112.801
0,021%
Różne rozliczenia

182.374.624
34,023%
Oświata i wychowanie

1.222.627
0,228%
Ochrona zdrowia

37.107.504
6,923%
Pomoc społeczna

2.746.274
0,512%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

9.853.046
1,838%
Edukacyjna opieka wychowawcza

42.588.932
7,945%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

25.298.780
4,720%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

17.647.794
3,292%
Kultura fizyczna i sport

113.581.384
21,189%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2022-12-01 18:22
REKLAMA
pogoda Piotrków Trybunalski
0.8°C
wschód słońca: 07:23
zachód słońca: 15:36
Koronawirus
łódzkie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Piotrkowie

kiedy
2022-12-02 17:00
miejsce
Miejski Ośrodek Kultury, Piotrków...
wstęp biletowany
kiedy
2022-12-02 17:00
miejsce
Miejski Ośrodek Kultury, Piotrków...
wstęp biletowany
kiedy
2022-12-02 20:00
miejsce
Miejski Ośrodek Kultury, Piotrków...
wstęp biletowany
kiedy
2022-12-02 20:00
miejsce
Miejski Ośrodek Kultury, Piotrków...
wstęp biletowany